Släntklippning

1218

Just nu är det full fart på våran släntklipp. Men den fixar inte bara slänter upp till 55 graders lutning. Den fixar även eftersatta ytor där gräset har växt förbi gräsklipparens arbetsområde. Det är betydligt skonsammare att lösa det med våran spider än att behöva gå med trimmer