Trädbesiktning

Godkända för ytterligare ett år...

Har ni träd som ni är oroliga för så kommer vi väldigt gärna ut och gör en bedömning. Önskar ni djupare analyser av era träd så fixar vi även detta. För oss är det väldigt viktigt att bevara så många träd som möjligt. Till detta kommer ju även att man ska känna sig trygg med att ha stora träd intill sig. Så tveka inte att kontakta oss. Det skulle vara förödande om man fäller ett träd i onödan bara för att oron smugit sig på. Förhoppningsvis kan vi då komma ut och göra mindre åtgärder för att kunna bevara trädet.